FiduLink ® ศูนย์ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ > เงื่อนไขทั่วไปของการขาย

เงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขทั่วไป - การขาย - การใช้งาน - บริการ

 

1 - วัตถุและขอบเขต

1.1. เงื่อนไขทั่วไปในการขายและการใช้งานเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง " FIDULINK ” หรือ “ SUXYS ” ตัวดำเนินการสำหรับ FiduLink.com และโดเมนย่อย: SUXYS Ltd, Company 12706886, กฎหมาย: 9845007DF5742FC5K830, รหัส IDST: 0HZJ4VL4ECFQ (ลิงก์: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , สำนักงานใหญ่: Wenlock Road, N17GU, London, England, United Kingdom, email: info@fidulink.com, โทรศัพท์; +44 (0) 20 32 89 59 99 - SUXYS® LLC สำนักงานใหญ่: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958 สหรัฐอเมริกา - SUXYS INTERNATIONAL® Limited สำนักงานใหญ่: Burlington Tower, Business Bay Dubaï United Arab Emirates - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, สำนักงานใหญ่: Harju maakond, ทาลลินน์, Kesklinna linnaosa, 10151, เอสโตเนีย, ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" โดเมนและโดเมนย่อยทั้งหมดของ. FIDULINK.com »)

และลูกค้าของบริษัท (" ลูกค้า "). บนพื้นฐานของเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้ FIDULINK.com จะให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น การสร้างบริษัท (" สังคม”), (" บริษัท ย่อย "), (" สาขา ") และบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (" บริการเพิ่มเติม») ตลอดจนความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกับธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือการธนาคารและหรือสถาบันทางการเงินหรือสถาบันทางการเงินที่มีการควบคุมหรือไม่ได้รับการควบคุมอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลของตน (" การเปิดบัญชีหรือการแนะนำการธนาคาร»).

1.2. เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาใด ๆ ที่สรุประหว่าง CLIENT et FIDULINK ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของแบบฟอร์ม FIDULINKไม่ว่าจะเป็นการลงนามออนไลน์ผ่านการตรวจสอบคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม FIDULINK.com หรือภายใต้โดเมนและ Marketplace หรือแอปพลิเคชันหรือบนกระดาษ (" สัญญา ") ในรูปแบบ PDF โดยการทำสัญญากับ FIDULINK แสดงว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ รายการราคาและรายการบริการมีอยู่ในไซต์ FIDULINK.com และภายใต้โดเมนและแอปพลิเคชันอื่นๆ และ MarketPlace

1.3. เงื่อนไขทั่วไปอื่น ๆ ทั้งหมดที่เบี่ยงเบนไปจาก ขัดแย้ง หรือเสริมเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้ จะไม่รวมอยู่ในสัญญาใดๆ เว้นแต่จะตกลงกันโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้าและ FIDULINK.com

1.4. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้และสัญญาใดๆ บทบัญญัติของสัญญาจะมีผลบังคับเหนือเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง คุณสามารถติดต่อบริการจัดการข้อขัดแย้งของเราได้ที่: ทนาย [@] fidulink.com ทนายความของเราจะดูแลคำขอของคุณ

1.5. FIDULINK.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ตลอดเวลาโดยมีผลทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ลูกค้าจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยการแจ้งเตือนที่เผยแพร่บน FIDULINK.com ผ่านบล็อก FiduLink.com พร้อมสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการ การแก้ไขจะถือว่าได้รับการอนุมัติโดยลูกค้า เว้นแต่ FIDULINK.com จะได้รับการคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องนี้ภายในสี่สัปดาห์นับจากวันที่แจ้งไปยังทนายความ (@) fidulink.com พร้อมจดหมายต้นฉบับที่ส่งไปยังสำนักงานที่จดทะเบียนในการลงทะเบียนพร้อมรับทราบ ของการรับไปยัง SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, United Arab Emirates โปรดทราบว่าการปฏิเสธเงื่อนไขทั่วไปในการขายและการใช้งาน หรือการดัดแปลงหรืออัปเดตจะส่งผลให้บริการสิ้นสุดลง รวมถึงการระงับบริการทั้งหมดของ FiduLink.com และ SUXYS จากการรับจดหมายต้นฉบับของคุณโดยสมบูรณ์

 

2 - เนื้อหาและขอบเขตของบริการ

รากฐานและการจัดการ บริษัท และบริการเพิ่มเติม

2.1. FIDULINK สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในการรวมบริษัท บริษัท สาขา สาขา ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้ในรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ FIDULINK ( www.fidulink.com ) หรือแพลตฟอร์ม (อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันมือถือ หรือแอปพลิเคชันแท็บเล็ต แอปพลิเคชัน IOS แอปพลิเคชัน Android) FIDULINK อาจจัดระเบียบไม่ว่าจะผ่านบริษัทในเครือ FIDULINK หรือบุคคลที่สาม การให้บริการเพิ่มเติม เช่น การแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับความไว้วางใจ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความไว้วางใจ บัญชีผู้ค้าทางอินเทอร์เน็ต โลโก้บริษัท ตราประทับของบริษัท ตราประทับบริษัท หนังสือมอบอำนาจ การรับรองที่มีการรับรอง และอัครสาวกเกี่ยวกับเอกสาร การขอใบอนุญาต การขออนุมัติ ค้นหาสถานที่ ค้นหาบุคลากร ค้นหาพันธมิตร และบริการอื่น ๆ ที่ FIDULINK และลูกค้าเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการสร้างหรือจัดตั้งบริษัทของลูกค้า คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวกับ FIDULINK บริษัทลูกหรือบริษัทโฮลดิ้งของ FIDULINK หรือบริษัทในเครืออื่นๆ ของบริษัทโฮลดิ้ง ทนายความ นักบัญชี ทนายความ ทนายความ และตัวแทน FIDULINK อื่นๆ

2.2. บริการเพิ่มเติมทั้งหมดจะจัดให้ตามข้อตกลงเฉพาะระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องยกเว้นตราประทับและโลโก้การรับรองที่มีการรับรองและอัครสาวก 

2.3. รวมอยู่ในการลงทะเบียนของกลุ่มบริษัท: ผู้ถือหุ้น 4 คน, กรรมการ 2 คน, ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือกรรมการ จะต้องออกใบแจ้งหนี้การลงทะเบียนขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล

 

อำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ)

ลูกค้าให้อำนาจแก่ FiduLink.com และโดเมนย่อย, SUXYS และตัวแทน, ตัวแทน FiduLink.com, ทนายความ FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com สำหรับการแก้ไข, การเขียน, สิ่งพิมพ์, การบริหารขั้นตอน, ตัวแทนทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ พรักาน นักบัญชี ทนายความ ธนาคาร การธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินและการบริหารอื่น ๆ ทั้งหมด การแนะนำ การส่งเอกสารและบันทึกอื่น ๆ ไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ ธนาคาร สถาบันการเงิน หอการค้า หอการค้าเพื่อการจัดตั้งและหรือรัฐธรรมนูญของ บริษัทหรือสาขาหรือสาขา การเลิกบริษัท บริษัทสาขา หรือสาขา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สาขา สาขาย่อย อำนาจนี้จะเริ่มในวันที่สั่งและจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดบริการที่นำเสนอโดย fidulink.com นั่นคือ 365 วัน และจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อมีการต่ออายุบริการและการตรวจสอบคำสั่งซื้อดิจิทัลและการยอมรับเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ของการขายและการใช้งานและการต่ออายุบริการ อย่างไรก็ตาม SUXYS และ FiduLink.com ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดตั้งอำนาจใหม่ในกรณีที่มีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่สำหรับรัฐธรรมนูญหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกอื่น ๆ ของบริษัทในนามของลูกค้าและบริษัทของเขา อำนาจต้องได้รับการรับรองจากทนายความสาธารณะและอัครสาวกจากกรุงเฮก

 

บัญชีธนาคาร I แนะนำธนาคารหรือการเงิน I E-Wallet I แลกเปลี่ยน

2.3. FIDULINK ตามคำขอสามารถช่วยเหลือลูกค้าภายในกรอบของการแนะนำธนาคารหรือการเงิน การเปิดบัญชีกับธนาคาร สถาบันการชำระเงิน สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร ซัพพลายเออร์ของ E-wallet (" ธนาคารหรือสถาบัน "). ในบริบทนี้ FIDULINK อาจเสนอรายชื่อสถานประกอบการแก่ลูกค้า แต่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกสถานประกอบการ ขึ้นอยู่กับการยอมรับการจัดตั้งและการปฏิบัติตามของลูกค้าและบริษัท สาขา สาขา ตัวแทนขาย สำนักงาน (สถานะดี กิจกรรม สนับสนุน สถานที่ ฯลฯ) ลูกค้าสามารถเลือกสถานประกอบการจากรายชื่อสถานประกอบการที่ FIDULINK ให้ไว้หรือสถานประกอบการบุคคลที่สาม (ตามคำขอเท่านั้นและไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่าสถานประกอบการยอมรับการเปิดบัญชีของบริษัทลูกค้า) ภายในขีดจำกัดของคำขอสองรายการและ การปฏิเสธของลูกค้าและ / หรือธนาคารและ / หรือสถานประกอบการ) ไม่รับประกันการใช้งานบริการเพิ่มเติม เช่น บัตรเครดิต สมุดเช็ค หรือบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ประสบความสำเร็จ และให้บริการตามที่เป็นอยู่และไม่มีการรับประกัน บริการนี้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านั้น และลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและที่มาของเงินทุน และคำถามหรือข้อมูลอื่นใดที่ร้องขอโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือ FIDULINK และหรือ ตัวแทน FiduLink อื่น ๆ หรือพันธมิตร FiduLink อื่น ๆ ทนายความ FiduLink นักบัญชี FiduLink หรือตัวแทนควบคุมประเภท AML อื่น ๆ

2.4 SUXYS และ FiduLink.com ไม่มีบริการ Wallet หรือ E-Wallet บริการ Wallet หรือ E-Wallet ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ www.FiduLink.com และ / หรือโดเมนย่อยและโดเมนแบรนด์อื่น ๆ เป็นบริการที่นำเสนอโดยบริษัท Hiltona (ผู้จัดหา E-Wallet และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับมืออาชีพภายในกรอบการดำเนินงานเชิงพาณิชย์) ภายใต้ชื่อ Label E-Wallet FiduLink ลูกค้ายอมรับว่าเขาไม่สามารถกระทำการใดๆ ต่อ FiduLink.com และโดเมนย่อยของ FiduLink.com หรือ SUXYS ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนและลิงก์เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ FiduLink.com ลูกค้าปล่อย FiduLink.com และ SUXYS จากการดำเนินคดีทั้งหมดในกรณีที่มีข้อพิพาทกับสถานประกอบการหรือสถาบันการเงินหรือการธนาคารอื่น ๆ ซึ่งเขาได้รับการแนะนำตามคำขอของเขาพร้อมการตรวจสอบกับสถานประกอบการธนาคารและ / หรือควบคุมหรือไม่มีการควบคุม สถาบันการเงินในเขตอำนาจศาลต้นทาง

 

3 - สิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ

FIDULINK.com และหรือ SUXYS ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เสนอให้กับลูกค้าโดยไม่มีเหตุผลหรือคำอธิบาย และไม่สามารถรับผิดชอบต่อการปฏิเสธนี้ไม่ว่าในกรณีใด ไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการปฏิเสธบริการโดย FIDULINK.com หรือโดเมนย่อยหรือ SUXYS หรือตัวแทน SUXYS ทนายความ SUXYS นักบัญชี SUXYS พันธมิตร SUXYS และตัวแทนควบคุมอื่น ๆ ของประเภทการปฏิบัติตาม AML คุณเป็นเป้าหมายของการปฏิเสธบริการ คุณสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมายของเราได้ที่: ทนายความ (@) fidulink.com ภายใต้การดำเนินการใด ๆ โดยทนายความของเราที่รับผิดชอบการระงับหรือสิ้นสุดบริการประเภทนี้) เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) คุณสามารถติดต่อบริการและโดเมนย่อยของ FiduLink.com และโดเมนย่อยและ SUXYS ได้ทางอีเมลที่การปฏิบัติตาม (@) fidulink.com บริการและรัฐธรรมนูญอื่นๆ ของบริษัทอาจถูกบล็อกชั่วคราวหรือถาวร โดยบริการของ FiduLink.com และโดเมนย่อย, SUXYS, ทนายความ FiduLink.com, ทนายความ FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ภูมิลำเนา FiduLink.com และพันธมิตรอื่น ๆ ตัวแทน FiduLink.com และโดเมนย่อย ในบริบทของพฤติกรรมทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือทางกายที่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งคุกคามต่อตัวแทน FiduLink.com หรือ SUXYS หรือ FiduLink.com ทนายความของ FiduLink.com นักบัญชี FiduLink.com ศูนย์ภูมิลำเนา และพนักงานจะส่งผลให้มีการปฏิเสธบริการและ / หรือเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องชำระเงินคืน

 

4 - การให้คำแนะนำ

แม้ว่า FIDULINK จะพยายามให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องเกี่ยวกับบริการทั้งหมด เขตอำนาจศาล รูปแบบทางกฎหมายของบริษัท ภาษี และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบริษัทในเขตอำนาจศาลที่คุณเลือก FiduLink.com และโดเมนย่อย และ SUXYS ไม่ ให้คำแนะนำนอกเหนือจากข้อมูลที่ศาลสามารถหาได้โดยเสรีและเผยแพร่เป็นประจำ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ (การเก็บภาษีบุคคลธรรมดา การเก็บภาษีบุคคลตามกฎหมาย การประกอบในต่างประเทศ การประกอบบนบกและนอกชายฝั่ง การยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลและบริษัท) ดังนั้น ลูกค้ายอมรับและรับรองว่า เขาไม่ได้รับคำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษีจาก FIDULINK.com และ / หรือโดเมนย่อยหรือตัวแทน SUXYS หรือ FiduLink (ทนายความ FiduLink.com ทนายความ FiduLink.com นักบัญชี FiduLink com ตัวแทน FiduLink.com และพันธมิตร FiduLink.com อื่น ๆ หรือ FiduLink .com ซัพพลายเออร์) หรือสถาบันอื่น ๆ หรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ในการเชื่อมต่อกับ FiduLink.com และโดเมนย่อยหรือ SUXYS เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแน่ใจว่าเขาได้รับคำแนะนำทางกฎหมายและภาษีที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของบริษัทในเขตอำนาจศาลที่เขาเลือก และเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมจะไม่ละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจใดๆ ลูกค้ายอมรับและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีพฤติกรรมทางกฎหมาย การคลัง และการบริหารที่ดีหลังจากการก่อตั้งบริษัท ลูกค้าปลด SUXYS หรือ FiduLink.com หรือโดเมนย่อย ตัวแทน FiduLink.com ทนายความ FiduLink.com นักบัญชี FiduLink.com และพันธมิตร FiduLink.com และผู้จัดหา FiduLink.com อื่นๆ ออกจากความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเขตอำนาจศาล การเลือกรูปแบบทางกฎหมาย การเลือกชื่อบริษัท การเลือกกิจกรรมของบริษัท การจัดการบริษัท พฤติกรรมการบริหารและการเงินที่เหมาะสมของบริษัทและผู้จัดการและผู้ถือหุ้นรายอื่น และหรือซัพพลายเออร์อื่นๆ และ/หรือผู้ทำงานร่วมกัน และสาเหตุหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ทั้งหมด หรือความล้มเหลวในการจัดการที่ดีของธุรกิจของลูกค้า

 

5 - เป้าหมายทางกฎหมาย

ลูกค้ารับประกันว่าเขาจะไม่ใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับในสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม หรือหมิ่นประมาท และจะไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง FIDULINK, SUXYS, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Agents , FiduLink ศูนย์ธุรกิจ พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com อื่น ๆ ในทางใดทางหนึ่ง ลูกค้าไม่สามารถใช้หรือเชื่อมโยงชื่อของ FIDULINK.com และ FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners และ FiduLink Suppliers. com ใน ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หากมี FIDULINK และหรือ SUXYS, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com, ซัพพลายเออร์ FiduLink.com ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมมือกับผู้มีอำนาจในการสอบสวนอย่างเป็นทางการใน กรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดต่อลูกค้า (ลูกค้ายอมรับอย่างเต็มที่ว่า FiduLink.com, SUXYS, ตัวแทน FiduLink.com, ทนายความ FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์รายอื่น FiduLink.com ยุติข้อตกลงการรักษาความลับทั้งหมด เพื่อให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่ร้องขอจาก SUXYS หรือ FiduLink.com)

 

6 - การฟอกเงินและความขยันเนื่องจาก

ลูกค้าและหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่น ๆ ที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในรากฐานของบริษัทหรือบริษัท สาขา สาขาจะมอบให้กับ FIDULINK.com, ตัวแทน FiduLink.com, ทนายความ FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com ศูนย์กลางธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com อื่น ๆ ข้อมูลใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นโดยฝ่ายหลัง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการตรวจสอบสถานะ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้กับ FIDULINK นั้นถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้และมีคุณภาพดี ลูกค้ายังประกาศต่อ FIDULINK.com, ตัวแทน FiduLink.com, ทนายความ FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และผู้จัดหา FiduLink.com อื่น ๆ ว่าสินค้าหรือเงินทุนที่นำเข้ามาในบริษัทไม่ถือเป็นส่วนประกอบโดยตรงหรือ ทางอ้อม รายได้จากอาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้ FIDULINK.com, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ลูกค้าจะ FIDULINK.com ,, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com รับทราบอย่างครบถ้วนและรวดเร็วเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้จัดการของบริษัท . ผู้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ระบุโดยลูกค้าจะลงนามใน "แบบฟอร์ม" หรือ "แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์" ทางกายภาพหรือดิจิทัลตามที่กำหนดในสัญญา ลูกค้าจะแจ้งให้ FIDULINK.com, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และผู้จัดหา FiduLink.com ทราบถึงลักษณะกิจกรรมของบริษัทของเขาโดยไม่ชักช้า และ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก FIDULINK.com, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com ลูกค้าและผู้ถือหุ้นและผู้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัทจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนภายใน 30 วันนับจากวันที่สร้างบริษัทด้วยโซลูชันของ www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite หรือ Lite + ใบรับรองขั้นต่ำ ผู้ใช้ทุกคนจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลประจำตัว ลูกค้าจะต้องดำเนินการตรวจสอบ AML และ KYC ด้วยโซลูชันของ www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com ) (Lite หรือ Lite + ใบรับรอง ขั้นต่ำ). ลูกค้าปล่อย FiduLink.com และหรือ SUXYS, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และผู้จัดหา FiduLink.com จากความรับผิดชอบทั้งหมดและรับรองว่าจะไม่สร้าง บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงทุกประการ ตามกฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศ FiduLink.com และ SUXYS ทนายความ FiduLink.com ตัวแทน FiduLink.com นักบัญชี FiduLink.com ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com กำหนดให้มีการป้องกันการฟอกเงินที่บังคับ กระบวนการตรวจสอบและควบคุมสำหรับลูกค้า: ไอซีไอ . เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบหรือตรวจจับการฉ้อโกง ลูกค้ายอมรับโดยไม่ต้องจองและไม่จำกัดโดยมีบุคคลค้ำประกันร่วมกันเต็มจำนวนเพื่อแบกรับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการคุ้มครองตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดี การตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย... และเพื่อรับผิดชอบค่าเสียหายและดอกเบี้ยที่ FiduLink.com อาจเรียกร้องเกี่ยวกับเขาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ FiduLink.com หรือ SUXYS, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, FiduLink.com คู่ค้าและซัพพลายเออร์ FiduLink.com โดยไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาและตามคำขอจาก FiduLink.com หรือ Suxys ทนายความ FiduLink.com ตัวแทน FiduLink.com นักบัญชี FiduLink.com ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com พันธมิตร FiduLink.com และ FiduLink .com ซัพพลายเออร์

 

7 - ภาระผูกพันของลูกค้า

การจัดหาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอาจรวมถึง: สำเนาต้นฉบับที่ผ่านการรับรองของเอกสารแสดงตน, หลักฐานที่อยู่ลงวันที่น้อยกว่า 3 เดือน, จดหมายอ้างอิงธนาคาร, สำเนาต้นฉบับของเอกสาร บริษัท ที่ผ่านการรับรองเช่นกัน เป็นต้นฉบับของการแปลที่ผ่านการรับรอง หากมี การรับรองรับรองเอกสาร อัครสาวก และใบรับรองดิจิทัลอื่นๆ (IDST WORLD) การรับรองใด ๆ จะต้องจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้และตามคำแนะนำจาก FIDULINK.com, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com ลูกค้ามีหน้าที่ในการส่งเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะก่อนเริ่มบริการ FIDULINK.com และทนายความ FiduLink.com ตัวแทน FiduLink.com นักบัญชี FiduLink.com ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com FiduLink com Partners และ FiduLink.com ซัพพลายเออร์ การปฏิบัติตาม และบริการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขออย่างชัดเจนจาก FiduLink.com หรือ SUXYS หรือลูกค้าโดยตรง  

หมายเหตุ: ยอมรับเฉพาะใบรับรองของ Notary Public of the Country of residence, Town Hall of the City of residence, สถานทูต, สถานีตำรวจของเมืองที่พำนัก, Public Advocates (ภายใต้เงื่อนไขบางประการ) ของประเทศที่พำนักอาศัย) ความพยายามหรือการส่งเอกสารฉ้อโกงหรือการส่งเอกสารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะส่งผลให้บริการ FiduLink.com ถูกระงับทันที

 

8 - ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงิน

โดยทั่วไป

8.A.1.1 ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่อ้างสิทธิ์โดย FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners และ FiduLink Suppliers .com เมื่อสั่งซื้อ แพ็คเกจของบริษัทหรือบริการอื่นๆ ตารางค่าธรรมเนียม FIDULINK.com ปรากฏในรายการค่าธรรมเนียมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ FIDULINK.com (www.fidulink.com และโดเมนย่อยและหรือ FiduLink Marketplace หรือแอปพลิเคชัน) และแพลตฟอร์มของมัน นอกจากค่าใช้จ่ายที่แจ้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆ แล้ว ลูกค้ารับทราบว่าต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการเชิญหรือเข้าร่วมการประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเลขานุการ หรือการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญของบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมการส่งต่อการแจ้งเตือนหรือคำชี้แจง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน FIDULINK.com จะเริ่มขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องชำระในสกุลเงินที่กำหนดโดย FIDULINK.com สกุลเงินที่ใช้ได้คือ GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY , CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, โทเค็น SUXYS, USDT (อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน EUR) ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับบริการ การรับประกัน หรือความรับผิดใดๆ ในทำนองเดียวกัน สิทธิ์ใดๆ ในการชดเชยในส่วนของลูกค้าจะไม่ได้รับการยกเว้น FiduLink.com อัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอบนเว็บไซต์และบนตลาดและแอปพลิเคชันมือถือต่างๆ

8.A.1.2 การชำระเงินเป็น Bitcoin

FIDULINK ยอมรับการชำระเงินเป็น bitcoin ด้วยสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยน ลูกค้ายอมรับว่าการชำระเงินอาจมีการปรับในกรณีที่สินทรัพย์เข้ารหัสลับลดลงอย่างกะทันหัน FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินเป็น Bitcoin

8.A.1.3 การชำระเงินใน Ethereum

FIDULINK ยอมรับการชำระเงินใน Ethereum ด้วยสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยน ลูกค้ายอมรับว่าการชำระเงินอาจมีการปรับในกรณีที่สินทรัพย์เข้ารหัสลับลดลงอย่างกะทันหัน FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินใน Ethereum

8.A.1.4 การชำระเงินโดย Western Union

FIDULINK ยอมรับการชำระเงินของ Western Union โดยใช้สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับการโอน ลูกค้าตกลงที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินโดย Western Union ใช้ได้กับการชำระเงินของ Western Union เท่านั้น (โหมดการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร) 

8.ก.1.5 ชำระเป็น MoneyGram

FIDULINK ยอมรับการชำระเงินใน MoneyGram ด้วยสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับการโอน ลูกค้าตกลงที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายของ MoneyGram FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินด้วย MoneyGram ใช้ได้กับการชำระเงิน MoneyGram เท่านั้น (โหมดการโอนบัญชีธนาคาร) 

8.A.1.6 ชำระเป็น USDT

FIDULINK ยอมรับการชำระเงินใน USDT ด้วย USD เป็นสกุลเงินแลกเปลี่ยน ลูกค้าตกลงที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนและโอนไปยัง E-Wallet ของ FiduLink.com FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินด้วย USDT

8.A.1.7 ชำระเป็น EURS

FIDULINK ยอมรับการชำระเงินในสกุลเงิน EURS ด้วย USD เป็นสกุลเงินแลกเปลี่ยน ลูกค้าตกลงที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนและโอนไปยัง E-Wallet ของ FiduLink.com FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินด้วย EURS

8.A.1.8 การชำระเงินในโทเค็น SUXYS

FIDULINK ยอมรับการชำระเงินใน SUXYS Token ด้วย USD เป็นสกุลเงินแลกเปลี่ยน ลูกค้าตกลงที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนและโอนไปยัง E-Wallet ของ FiduLink.com FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินด้วย SUXYS Token

 

FiduLink.com ไม่มีการชำระเงินด้วยเงินสด ลูกค้ายอมรับการใช้วิธีการชำระเงินข้างต้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินออนไลน์หรือที่สาขา FiduLink.com

 

รากฐานและการจัดการของบริษัท บริษัทย่อย สาขา

8.2. นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายรายปีแล้ว ลูกค้าต้องชำระเงินก้อนเดียวให้กับ FIDULINK เพื่อให้สามารถก่อตั้งบริษัท สาขา หรือสาขาย่อยได้ ("ต้นทุนการรวมตัวกัน") ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจะแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลและรวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานจดทะเบียนของบริษัท (ที่อยู่) การจัดหาตัวแทนผู้มีถิ่นที่อยู่ตลอดจนเอกสารทั้งหมดเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกของการดำเนินการ กล่าวคือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่น สถานะ ; มติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและการกระจายหุ้นและใบหุ้น

ค่าธรรมเนียมรายปีเป็นค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายทุกปีเมื่อจดทะเบียนหรือต่ออายุ บริษัท ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายท้องถิ่นของเขตอำนาจศาลเช่นเดียวกับการต่ออายุสำนักงานจดทะเบียนตัวแทนที่จดทะเบียนและค่าธรรมเนียมรัฐบาลของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่สามารถขอคืนได้

ลูกค้าต้องรับผิดต่อ FIDULINK.com สำหรับภาษีอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น ภาษีของรัฐบาล ภาษีอากร ภาษี และการชำระเงินอื่น ๆ ให้กับบุคคลที่สาม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของทรัสตี รวมถึงการเบิกจ่ายและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองทั้งหมดตามสมควร .

ลูกค้ารับทราบสิทธิ์ของ FIDULINK ในการตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายปี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างค่าธรรมเนียมจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเริ่มบริการสำหรับช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม ลูกค้าสามารถชำระค่าธรรมเนียมเนื่องจาก FIDULINK โดยใช้บัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard ที่ถูกต้องซึ่งทำในชื่อของเขาหรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าที่ส่งข้อมูลบัตรเครดิต (หรือตราสารที่คล้ายกัน) ไปยัง FIDULINK เพื่อเป็นวิธีการชำระเงินยอมรับว่า FIDULINK ออกใบแจ้งหนี้จากบัตรเครดิตของตนเป็นจำนวนเต็มของค่าใช้จ่ายและ / หรือค่าใช้จ่ายภาษีอากรเนื่องจาก FIDULINK ที่เกี่ยวข้องกับบริการตลอดจนการเบิกจ่ายอื่น ๆ ที่สมเหตุสมผลหรือค่าใช้จ่ายย่อย ลูกค้ายอมรับด้วยว่า FIDULINK อาจบันทึกและใช้ข้อมูลบนการ์ดตามเงื่อนไขทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้

8.2.1.A - การจัดหาที่อยู่ตามกฎหมาย 

FiduLink.com สามารถระบุที่อยู่ตามกฎหมายสำหรับบริษัทที่สร้างต่อลูกค้าหนึ่งราย หากข้อมูลนี้รวมอยู่ในแพ็คเกจเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 ​​เดือน 12 เดือน ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลและแพ็คเกจ ลูกค้ายอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดรวมถึงเงื่อนไขการใช้งาน FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, หน่วยงาน FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์อื่นๆ ของ FiduLink.com FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, ทนายความ FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการตัดบัญชีโดยตรงในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป และบริการ FiduLink.com โดยไม่ต้องจองและไม่มีการแจ้งให้ทราบ ลูกค้ายอมรับและยืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขทั่วไปของการขายและบริการของ FiduLink.com แล้ว ลูกค้ายอมรับว่าเขาไม่สามารถใช้ที่อยู่ FiduLink.com ได้โดยไม่ต้องแจ้ง FiduLink.com และได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FiduLink.com ลูกค้าไม่สามารถรับลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์และการประชุมอื่น ๆ ที่ภูมิลำเนาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก FiduLink.com แพ็คเกจขนาดใหญ่และอื่น ๆ ทั้งหมด FiduLink.com ดำเนินการที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการรับจดหมายในนามของบริษัทของลูกค้าตามที่อยู่ที่ FiduLink.com ให้ไว้ (ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีการเติมเครดิตเมล) ลูกค้ายอมรับว่า FiduLink.com ระงับบริการรับจดหมายตั้งแต่วันที่ 1 ของการไม่ชำระเงินสำหรับบริการที่อยู่ที่ให้บริการโดย FiduLink.com ในกรณีของการตรวจสอบการดูแลระบบ ลูกค้าตกลงที่จะจัดหาสถานที่อื่นนอกเหนือจากที่ FiduLink.com จัดเตรียมไว้ให้สำหรับฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือให้เช่าสำนักงานหรือห้องประชุมส่วนตัวภายในขอบเขตของความพร้อมของ FiduLink .com . FiduLink.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการเช่าห้องประชุมหรือสำนักงานแก่ลูกค้า

 

เงื่อนไขพิเศษสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

8.3. หากการชำระค่าธรรมเนียมรายปีถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดแม้จะมีการเรียกเก็บเงินตามปกติโดย FIDULINK และความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการละเมิดดังกล่าวลูกค้าตกลงว่า FIDULINK อาจหักบัญชีจากบัตร (เดบิตหรือเครดิต) ของลูกค้า จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระในลักษณะนี้รวมถึงค่าปรับหรือค่าปรับใด ๆ ที่กำหนดเพื่อให้ บริษัท กลับสู่สถานะการจดทะเบียนที่ดี

ในกรณีนี้ลูกค้ายอมรับเพิ่มเติมว่า FIDULINK จะมีเวลา 60 วันนับจากวันที่ตัดบัญชีในการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายปีที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ของลูกค้าและจำนวนเงินที่หักจากค่าปรับการลงทะเบียนจะรวมถึงด้วย จำนวนค่าปรับเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลารอ 60 วัน

กรณีชำระเงินด้วยบัตรธนาคารนิรนามหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือบัตรธนาคาร ลูกค้าตกลงให้ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารระบุหมายเลขบัตรธนาคาร ตลอดจนชื่อและที่อยู่ของผู้ถือบัตร . ของบัตรธนาคาร ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่ผู้ถือบัตร เขาต้องแสดงหนังสือเดินทางและหลักฐานที่อยู่ - 3 เดือน ตลอดจนหนังสือยืนยันข้อตกลงในการชำระเงินของลูกค้าและคำสั่งซื้อของเขาเป็นลายลักษณ์อักษร 

8.4. ภายในขอบเขตที่บุคคลภายนอกชำระเงินด้วยบัตรในนามของลูกค้า ลูกค้ารับประกันว่าผู้ถือบัตรยินยอมให้ชำระเงิน เช่นเดียวกับการใช้บัตรและการประมวลผลข้อมูลบัตรตามเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขทั่วไป นโยบายความเป็นส่วนตัว. ลูกค้าต้องได้รับจากผู้ถือเพื่อลงนามและปฏิบัติตามประกาศของผู้ถือรุ่นที่สามารถได้รับในอีเมลที่ INFO (@) FIDULINK.COM

 

บทนำธนาคาร

8.5. ลูกค้าเป็นหนี้กับ FIDULINK เป็นเงินก้อนสำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำการธนาคารและการเปิดบัญชีธนาคาร ค่าธรรมเนียมการจัดการเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการจัดการแสดงเป็น GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC ตามที่ลูกค้าเลือกบนแพลตฟอร์ม FIDULINK ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการก่อนที่ FIDULINK จะเริ่มให้บริการและติดต่อกับสถานประกอบการ ลูกค้าอาจจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับ FIDULINK โดยใช้บัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard ที่ถูกต้องและในนามของเขาหรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าที่ส่งข้อมูลบัตรเครดิตไปยัง FIDULINK เป็นวิธีการชำระเงินยอมรับว่า FIDULINK ออกใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตของตนเป็นจำนวนเงินเต็มจำนวนค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับบัญชีที่พวกเขาเลือกนอกเหนือจากค่าบริการจัดส่งหากมีการร้องขอ

 

Marketplace-FiduLink.com หรือบัญชีลูกค้า App-FiduLink.com หรือ MY-OFFICE Space

ลูกค้ายอมรับว่า FIDULINK สร้างบัญชีเฉพาะเมื่อทำการสั่งซื้อออนไลน์ ลูกค้ายอมรับและรับรองกับ FIDULINK ว่าเขารับรองความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีของเขาอย่างเต็มที่ ลูกค้าปล่อย FIDULINK และ SUXYS จากความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่เขาละเลยและไม่ปฏิบัติตามองค์ประกอบความปลอดภัยที่สำคัญของรหัสผ่านหรือการเข้าสู่ระบบการเข้าถึง ในกรณีที่มีการละเมิดบัญชีหรือการใช้อย่างฉ้อฉล ลูกค้ายอมรับว่า FIDULINK บล็อกการเข้าถึงบัญชีนี้โดยไม่ชักช้าและไม่ต้องให้เหตุผลแก่ลูกค้า ลูกค้ายอมรับที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความปลอดภัยของบัญชีและการเข้าถึงของเขา ว่ามีเพียงคนเดียวที่มีรหัสผ่านและการเข้าสู่ระบบ

ลูกค้ายอมรับการโฮสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา เช่น ใบแจ้งหนี้และพื้นที่ของลูกค้าอื่นๆ โดย FiduLink.com และ SUXYS ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการบริการและความปลอดภัยที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ FiduLink.com อย่างสมบูรณ์ (ดูเพิ่มเติมที่ https://fidulink.com/policy-privacy/) ลูกค้ายอมรับว่า FiduLink.com และ SUXYS อาจยุติการโฮสต์ข้อมูลของเขาได้ทุกเมื่อโดยไม่ได้รับแจ้งจากฝ่ายหลังและไม่มีเหตุผลหรือการแจ้งเตือนใด ๆ ลูกค้ายอมรับการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีลูกค้าแขกของเขาโดยอัตโนมัติเป็นบัญชีลูกค้าขั้นสุดท้ายหลังจากทำการสั่งซื้อและตรวจสอบโดย FiduLink.com 

ลูกค้ายอมรับเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ FiduLink.com หรือภายใต้โดเมนหรือ Marketplace หรือแอปพลิเคชัน ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (โดยการตรวจสอบและยอมรับเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานเมื่อวางคำสั่งซื้อ) ของสัญญานี้ อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ด้วย มูลค่าสัญญาเดิม โดยการตรวจสอบคำสั่งยอมรับการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของสัญญาโดยการตรวจสอบกล่องยอมรับเงื่อนไขการขายและการใช้อย่างเด็ดขาดและไม่จำกัดและยืนยันว่าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปของ FiduLink.com และโดเมนย่อยและ Marketplace และแอปพลิเคชัน

FiduLink.com และ SUXYS ให้บริการพื้นที่ “MY-OFFICE Lite” แก่ลูกค้าตามคำขอสำหรับการสร้างบริษัท บริษัทสาขา หรือสาขาใหม่ พื้นที่นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบริษัท บริษัทสาขา หรือสาขา ตลอดจนเครื่องมือฟรีต่างๆ พื้นที่นี้สามารถระงับหรือปิดใช้งานได้ตลอดเวลาโดย FiduLink.com ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎบัตร FiduLink.com อื่นๆ ลูกค้ารับทราบว่าได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ว่างฟรีในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นเวลาหนึ่งปีตามคำขอของเขาจาก FiduLink.com และ SUXYS ลูกค้ายืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจและยอมรับกฎและเงื่อนไขการใช้งานตลอดจนกฎบัตร FiduLink.com ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ "MY OFFICE Lite" ของเขา ลูกค้ารับทราบว่าเป็นเจ้าของและผู้ใช้พื้นที่นี้แต่เพียงผู้เดียวและปล่อย FiduLink.com และ SUXYS จากความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่มีการบุกรุกหรือการเชื่อมต่อที่เป็นอันตรายหรือการรั่วไหลของข้อมูลอื่น ๆ และการสูญหายของรหัสผ่านในส่วนของลูกค้า ลูกค้า เขายอมรับ รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ว่างและเป็นส่วนตัวนี้ที่เสนอโดย FiduLink.com ตามคำขอด่วนของลูกค้า

FiduLink.com และ SUXYS มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับแพลตฟอร์มต่างๆ ของตนให้ได้มากที่สุดโดยใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ และ FiduLink.com และ SUXYS ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับความเสียหายที่ได้รับในกรณีที่ข้อมูลลูกค้าสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ การแพร่กระจายที่เป็นอันตรายโดยแฮกเกอร์ที่เป็นไปได้หรือกลุ่มอาชญากรอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม FiduLink.com ดึงความสนใจของคุณไปที่ความจริงที่ว่าเราไม่ได้โฮสต์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับลูกค้าของเราทางออนไลน์หรือเอกสารใด ๆ และเรามีบริการป้องกันและตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แพลตฟอร์มของเรา 

การแต่งตั้งกรรมการ

8.6. ลูกค้าให้มอบฉันทะแก่ FIDULINK และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของ บริษัท ตามแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ส่งไปยัง FIDULINK และผู้ที่ยังไม่ได้ลงนามในการประกาศยอมรับมอบอำนาจได้ยินยอมมอบอำนาจให้พวกเขาเป็นกรรมการที่ เวลาในการจดทะเบียน บริษัท และบุคคลธรรมดาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีอายุครบ 18 ปี นอกจากนี้ผู้ที่รับรองว่าผู้ดูแลระบบจะต้องได้รับความยินยอมอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งและภาระหน้าที่ของเขา

การแต่งตั้งกรรมการ

8.6.1 ลูกค้ามอบอำนาจให้ FIDULINK และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของ บริษัท ตามแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ส่งไปยัง FIDULINK และผู้ที่ยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับรองการเข้าทำงานได้ยินยอมให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เวลาในการจดทะเบียน บริษัท และบุคคลธรรมดาแต่ละคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีอายุครบ 18 ปี นอกจากนี้ผู้ที่รับรองว่ากรรมการจะต้องได้รับความยินยอมจากการแต่งตั้งและภาระหน้าที่ของเขา

การแต่งตั้งเลขาธิการ

8.6.1 ลูกค้าให้สิทธิ์ FIDULINK และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการของ บริษัท ตามแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ส่งไปยัง FIDULINK (ภาระผูกพันและการลงทะเบียนภาคบังคับในกรณีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ) และยังไม่ได้ลงนาม การประกาศตอบรับเข้าทำงานได้ยินยอมให้สำนักงานของพวกเขาเป็นเลขานุการในขณะที่จดทะเบียน บริษัท และบุคคลธรรมดาแต่ละคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีอายุครบ 18 ปี นอกจากนี้ผู้ที่รับรองว่าเลขานุการจะต้องได้รับความยินยอมอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งและภาระหน้าที่ของเขา

บริการผู้ร่วมให้ข้อมูลอื่น ๆ

8.7. ลูกค้าเป็นหนี้กับ FIDULINK สำหรับเงินก้อนที่ไม่สามารถขอคืนได้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือความช่วยเหลือในการสมัครขอรับบริการดังกล่าวจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เงินก้อนนี้จะถูกรวบรวมเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ FIDULINK โดยเฉพาะ ลูกค้ารับทราบว่า FIDULINK จะไม่เป็นคู่สัญญาในความสัมพันธ์ตามสัญญาใด ๆ ที่สร้างขึ้นระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ลูกค้ารับทราบว่า FIDULINK มีแนวโน้มที่จะได้รับพรีเมี่ยมผู้แนะนำธุรกิจจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามในกรณีที่ลูกค้ายอมรับและลูกค้าสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ สำหรับการยกเลิกของพรีเมี่ยมดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

9 - การสื่อสารและคำแนะนำ

ลูกค้าและ FIDULINK อาจส่งคำแนะนำการแจ้งเตือนเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดทางไปรษณีย์อีเมลผ่านพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต FIDULINK เฉพาะหรือทางแฟกซ์ SUBJECT ที่ FIDULINK สามารถส่งได้ รายงานค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่แนบมาทางอีเมล ลูกค้าและ FIDULINK จะต้องเก็บคำแนะนำการแจ้งเตือนเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน การสื่อสารทั้งหมดที่มีไว้สำหรับ FIDULINK จะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่หรือไปยังที่อยู่อื่นใดที่ FIDULINK จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดเวลาและการสื่อสารทั้งหมดที่มีไว้สำหรับลูกค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของตนหรือไปยังที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า จะมีการแจ้ง FIDULINK เป็นลายลักษณ์อักษรตลอดเวลารวมถึงคำแนะนำหลังร้านอาหารซึ่งต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก FIDULINK ต้องสามารถติดต่อกับลูกค้าได้ตลอดเวลาหากจำเป็นลูกค้าจึงต้องแจ้ง FIDULINK ทันทีหากเขาเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ ในกรณีที่ลูกค้าตั้งใจที่จะยุติบริการ FIDULINK ทั้งหมดสำหรับ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งหรือหลาย บริษัท ควรส่งการแจ้งการยกเลิกใด ๆ ทางอีเมลไปที่ info@fidulink.com .

10 - การประมวลผลและการปกป้องข้อมูล

10.1. FIDULINK จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความของกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (RGPD / GDPR) ซึ่งรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้หรือที่เรียกว่า "เรื่องข้อมูล" บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงตัวระบุเช่นชื่อหมายเลขประจำตัวข้อมูลตำแหน่งตัวระบุการเชื่อมต่อหรือโดยปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจง ลักษณะทางกายภาพสรีรวิทยาพันธุกรรมจิตใจเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือสังคมของบุคคลตามธรรมชาตินี้

การประมวลผลข้อมูลหมายถึงการดำเนินการหรือชุดของการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเองเช่นการรวบรวมการบันทึกการจัดโครงสร้างการจัดเก็บการเรียกค้น การให้คำปรึกษาการปรับตัวหรือการแก้ไขการใช้การสื่อสารโดยการส่งการเผยแพร่การลบหรือการทำลายข้อมูลดังกล่าวตลอดจนการจัดเตรียมการจัดเรียงหรือการรวมกันของข้อมูลข้อ จำกัด หรือ การลบ

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บริษัท ในกลุ่ม FIDULINK ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาช่วงหรือหน่วยงานเสริมตัวแทนที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับบริการซัพพลายเออร์ไอทีและโทรคมนาคมของเราซัพพลายเออร์บุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงธนาคารที่ลูกค้ามี ต้องการนำเสนออย่างชัดแจ้งทะเบียนสาธารณะของ บริษัท หรือหน่วยงานทางกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แต่ละครั้งจะดำเนินการตาม GDPR และความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลที่สามจะเป็นไปตามสัญญาโดยทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันของ GDPR เช่นหน้าที่ในการรักษาความลับสำหรับทุกคนที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของลูกค้า ("KYC") และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการให้บริการอย่างถูกต้องข้อมูลที่ประมวลผลรวมถึงรายละเอียดของลูกค้าเช่นชื่อและนามสกุลสัญชาติวันเกิดภูมิลำเนาและ ที่อยู่อาศัยหมายเลขหนังสือเดินทางวันที่ใช้งานหนังสือเดินทางและข้อมูลติดต่อของบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ตลอดจนเอกสารสนับสนุนที่ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนี้และคำแนะนำของลูกค้าสำหรับบริการ กระบวนการ KYC ดำเนินการด้วยแอปพลิเคชัน ISDT WORLD (www.idst-world.com)

ลูกค้ามีภาระผูกพันที่จะต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับ FIDULINK ให้เป็นปัจจุบันตลอดความสัมพันธ์ตามสัญญาและต้องส่งเอกสารประกอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของเขาที่จะต้องอัปเดตให้เป็นปัจจุบันในแบบฟอร์มที่ FIDULINK กำหนด

10.2. FIDULINK หรือตัวแทนที่มีถิ่นที่อยู่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้รับเหมาช่วงในนามของ FIDULINK ซึ่งยังคงเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายที่เราแบ่งปันข้อมูลสามารถรับได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

10.3. ลูกค้ารับทราบว่าสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อ FIDULINK หรือส่งอีเมลไปที่ info@fidulink.com . การสื่อสารทั้งหมดจะทำเป็นภาษาอังกฤษ FIDULINK สามารถใช้ภาษาอื่นใดได้ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวเพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อต่อลูกค้า

10.4. ลูกค้าได้รับแจ้งว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการก่อนการถอนหรือความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการต่อไปหากมีเหตุผลอื่นในการประมวลผลเช่นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

ลูกค้ารับประกันกับ FIDULINK ว่าเขาได้รับความยินยอมเต็มรูปแบบจากเจ้าของข้อมูลบุคคลที่สามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งไปยัง FIDULINK โดยลูกค้าและความยินยอมนี้ครอบคลุมถึงการประมวลผลโดยหรือผ่าน FIDULINK ของข้อมูลส่วนบุคคลของ ข้อมูลของบุคคลที่สามนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการให้บริการหรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่รอบคอบ

10.5. FIDULINK กรรมการพนักงานหรือตัวแทนต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ แม้จะมีข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดข้อมูลรวมถึงการสื่อสารทางอีเมลและข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลอาจถูกดูโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการส่งข้อมูลระหว่างไคลเอนต์และ FIDULINK เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารกับ FIDULINK ลูกค้าอาจจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ที่รองรับโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้ากันได้กับโปรโตคอลที่ FIDULINK ใช้ .

10.6. ข้อมูลที่ให้ไว้ในบริบทของข้อนี้ถือเป็นการนำเสนอการป้องกันข้อมูลบางส่วน นี่คือคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์นี้

11 - ความสามารถทางกฎหมาย

ลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงจากอคติที่เกิดจากการไร้ความสามารถทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลของเขาหรือทนายความของเขาหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เว้นแต่ความไร้ความสามารถนี้ได้รับการสื่อสารไปยัง FIDULINK.com หรือ SUXYS เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล (ภายใต้เงื่อนไขของการได้รับการยืนยัน ในอีเมลตอบกลับจาก FiduLink.com หรือ SUXYS)

12 - ความรับผิด

12.1. โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดเฉพาะใด ๆ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นในส่วนของ FIDULINK กรรมการพนักงานหรือตัวแทนจะต้องตกเป็นภาระของลูกค้าเว้นแต่ FIDULINK กรรมการพนักงานหรือตัวแทนจะไม่ '' ได้กระทำการอย่างร้ายแรง ความประมาทเลินเล่อหรือฉ้อโกงหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ FIDULINK จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของกลไกการหยุดงานการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตการโจมตีของผู้ก่อการร้ายภัยธรรมชาติความล่าช้าในการแพร่ระบาดหรือความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปกครองใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ 

12.2. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความผิดพลาดความล้มเหลวความประมาทการกระทำหรือการละเว้นโดยบุคคลอื่นระบบสถาบันหรือโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน จะตกเป็นภาระของลูกค้า

12.3. FIDULINK ไม่สามารถรับผิดชอบได้หากไม่สามารถใช้บริการเพิ่มเติมได้ ความรับผิดของ FIDULINK สำหรับบริการเพิ่มเติมนั้น จำกัด อยู่ที่การเลือกคำแนะนำและการกำกับดูแลของ บริษัท ในเครือหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

12.4. ความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เป็นผลจากการใช้บริการไปรษณีย์โทรเลขโทรเลขโทรสารโทรศัพท์และวิธีการสื่อสารหรือวิธีการขนส่งอื่น ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดจากความล่าช้าความเข้าใจผิดความเสื่อมสภาพ การปฏิบัติที่ไม่ดีจากบุคคลที่สามหรือการทำสำเนาสำเนาถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเว้นแต่ FIDULINK จะกระทำการโดยประมาทอย่างร้ายแรง

12.5. FIDULINK ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของวิธีการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานของบริการที่ให้ไว้ในสัญญาหรือสำหรับจดหมายหรือสายที่ได้รับภายในกรอบของบริการที่ระบุไว้ในสัญญา FIDULINK ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการส่งแฟกซ์คำแนะนำรวมถึงกรณีที่การส่งข้อมูลล้มเหลวไม่สมบูรณ์หรือสูญหาย

12.6. ในกรณีเฉพาะของการเปิดบัญชีธนาคาร FIDULINK จะทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้า ดังนั้น FIDULINK จึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้าได้ FIDULINK ไม่มีอำนาจในการดำเนินการและไม่อ้างว่าทำหน้าที่เป็นพนักงานตัวแทนหรือสมาชิกผู้บริหารของธนาคารและ / หรือลงนามในนามของธนาคารหรือรับผิดชอบใด ๆ ที่ ชื่อธนาคาร.

13 - ระยะเวลา การสิ้นสุด และการระงับบริการ

โดยทั่วไป

13.1. สัญญาใด ๆ จะมีระยะเวลาตามที่ระบุไว้และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเท่ากับความยาวของระยะเวลาเริ่มต้น สำหรับด้านอื่น ๆ สัญญาใด ๆ จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน FIDULINK หรือลูกค้าอาจยกเลิกสัญญาใด ๆ สำหรับระยะเวลาที่อ้างถึงในนั้นหรือเพื่อสิ้นสุดการขยายหรือระยะเวลาการต่ออายุใด ๆ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสองเดือน การยุติไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการยุติหรือเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่กระทำก่อนการยุติ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทันทีด้วยสาเหตุ

13.2. ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปและ/หรือทั่วไป FIDULINK.com หรือ SUXYS อาจยุติสัญญาและบริการใด ๆ โดยมีผลทันที รวมถึงสัญญาสำหรับบริการเพิ่มเติมที่จัดหาให้โดยบริษัทในเครือ กับ FIDULINK หรือโดยบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าต้องใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแทนที่ตำแหน่งที่ว่างในบริษัทใด ๆ หลังจากการบอกเลิกดังกล่าว และตกลงโดยชัดแจ้งว่า FIDULINK ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หลังจากการบอกเลิกทันทีดังกล่าว

มูลนิธิและการจัดการของ บริษัท

13.3. สัญญาใด ๆ สำหรับการดำเนินงานของ บริษัท มีอายุหนึ่งปีเต็ม ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาหรือขอให้ FIDULINK โอนการจัดการของ บริษัท ไปยังตัวแทนหรือผู้ให้บริการของ บริษัท อื่นหรือเพื่อเลิกกิจการ FIDULINK จะไม่โอนหรือเลิกกิจการ บริษัท จนกว่าจะทั้งหมด การชำระเงินที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายและ / หรือค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงภาษีของรัฐบาลหน้าที่ภาษีและการจ่ายเงินอื่น ๆ ให้กับบุคคลภายนอกตลอดจนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของทรัสตี และค่าธรรมเนียมการโอน€ 750,00) ชำระเต็มจำนวน

ทันทีที่ บริษัท ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องลูกค้าจะต้องลงนามในสัญญาตัวแทน FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะส่งเอกสารทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ให้กับลูกค้าตราบเท่าที่ลูกค้าไม่ได้ลงนามในสัญญามอบอำนาจข้างต้น

ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง บริษัท ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งน้อยลงหากตรงตามเงื่อนไขสามประการต่อไปนี้: (i) FIDULINK ไม่สามารถสร้าง บริษัท สำหรับลูกค้าได้และ (ii) FIDULINK ได้รับทั้งหมด เอกสารที่จำเป็นที่ลูกค้ากรอกอย่างถูกต้องรวมทั้งสำเนาเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องของลูกค้าซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องตามคำแนะนำเฉพาะของข้อตกลงการตรวจสอบสถานะของธนาคารสวิสและเอกสารใด ๆ ที่ร้องขอจาก ลูกค้าโดย FIDULINK เช่นโดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนประวัติย่อของหลักสูตรและจดหมายอ้างอิงจากธนาคารและ (iii) การร้องขอการชำระเงินคืนจะถูกส่งภายใน 60 วันนับจากวันที่ ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายตามรัฐธรรมนูญ

การเปิดบัญชีธนาคาร

13.4. บริการจะสิ้นสุดลงด้วยการเปิดบัญชีโดยธนาคารและหลังจากนั้นความสัมพันธ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและธนาคาร

ลูกค้าอาจตัดสินใจยกเลิกคำขอของตนภายใน 3 วันปฏิทินนับจากวันที่เขาขอเปิดบัญชีธนาคาร ลูกค้าจะได้รับเงินค่าติดตั้งคืนเต็มจำนวนหักค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหากตรงตามเงื่อนไขสามประการต่อไปนี้: (i) ธนาคารด้วยความช่วยเหลือของ FIDULINK ไม่สามารถเปิดให้ ลูกค้ามีบัญชีและ (ii) FIDULINK หรือธนาคารได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่ลูกค้ากรอกครบถ้วนรวมถึงสำเนาเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องของลูกค้าซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องตามคำแนะนำที่ชัดเจนของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ ภาระผูกพันด้านการตรวจสอบสถานะของธนาคารสวิสและเอกสารใด ๆ ที่ลูกค้าร้องขอโดย FIDULINK เช่น แต่ไม่ จำกัด เพียงใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตค่าสาธารณูปโภคสัญญาจ้างหนังสือรับรองการจัดตั้ง บริษัท หรือ 'หลักฐานอื่น ๆ ของแหล่งที่มาทางเศรษฐกิจของกองทุน นี่เป็นกรณีเดียวที่มีการคืนเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหากลูกค้าตัดสินใจยกเลิกคำขอหลังจาก 3 วันตามปฏิทิน

วิธีการคืนเงิน

13.5. การชำระเงินคืนสามารถทำได้ผ่านบล็อกเชน SUXYS เท่านั้นและในโทเค็นดิจิทัลที่ใช้งานได้โดย FiduLink.com และโดเมนย่อย และหรือ SUXYS หรือ SUXYS TOKEN (โปรดทราบว่าการชำระเงินคืนทั้งหมดจะดำเนินการตามมูลค่าของโทเค็น SUXYS ณ เวลาที่ร้องขอ และขึ้นอยู่กับการยอมรับของ SUXYS และหรือ FIDULINK.com และโดเมนย่อย 

14 - ความแตกแยก

หากข้อใด ๆ ในที่นี้อยู่หรืออาจกลายเป็นภายใต้กฎหมายลายลักษณ์อักษรใด ๆ หรือได้รับการพิจารณาโดยศาลหรือหน่วยงานทางปกครองหรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจใด ๆ ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ถูกต้องห้ามหรือไม่มีผลบังคับใช้ให้ถือว่ามาตราดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ในขอบเขตของความผิดกฎหมายความเป็นโมฆะความไม่ถูกต้องข้อห้ามหรือความไม่เหมาะสมดังกล่าว ส่วนคำสั่งอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้

15 - กฎบัตร FiduLink.com และโดเมนย่อย I หลักการ 10 ข้อของกฎบัตร

ผู้ใช้ตลอดจนกรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนยืนยันว่าได้อ่านและยอมรับกฎบัตรของ FiduLink.com แล้ว และยอมรับการปฏิบัติตามภายใต้บทลงโทษที่เห็นบริการของพวกเขาถูกระงับและหรือปิดใช้งานโดยไม่ต้องจอง และไม่มีเหตุผลใดๆ ในส่วนของ SUXYS หรือ FIDULINK .com และโดเมนย่อย 

1 - ห้ามจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผิดกฎหมายกับบริษัทที่สร้างหรือใช้บริการของ FIDULINK.com 2 - คงความเป็นมืออาชีพและสุภาพในทุกสถานการณ์กับตัวแทน FIDULINK 3 - อย่าให้บุคคลอื่นใช้บัญชี FIDULINK หรือ MY OFFICE ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4 - อย่าใช้บริการของ FIDULINK สำหรับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่ลงทะเบียนกับบริการของ FIDULINK 5 - ห้ามเริ่มกิจกรรมของบริษัทโดยไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการหรือเปิดใช้งานบริการจาก FIDULINK 6 - จัดเตรียมเอกสารทางวิชาชีพหรือส่วนบุคคลที่ FIDULINK อาจถามคุณภายใน 48 ชั่วโมง 7 - ต่ออายุบริษัทหรือบริการของคุณอย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นสุดบริการ FIDULINK 8 - ห้ามจัดเตรียมเอกสารที่เป็นหัวข้อของการเปลี่ยนแปลงใดๆ 9 - ห้ามเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่ โทรศัพท์ ฯลฯ) โดยไม่แจ้งให้ FIDULINK.com 10 - ห้ามใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ FIDULINK.com เพื่อตั้งค่าหรือจัดตั้งภาษี การบริหาร การฉ้อโกงทางการเงิน ฯลฯ

16. งานที่มอบหมาย

สำหรับประสิทธิภาพของบริการ FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ในการจ้างผู้รับเหมาช่วงที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของตน: ทนายความ, นักกฎหมาย, นักบัญชี, นักบัญชีชาร์เตอร์, ทนายความ, ผู้ตรวจสอบและตัวแทนการรวมตัวกันอื่น ๆ ของเครือข่าย FiduLink.com สิทธิ์และภาระผูกพันของลูกค้าที่เกิดจากสัญญาสามารถโอนไปยังบุคคลที่สามได้โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FIDULINK.com เท่านั้น

17 กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของการก่อตั้ง SUXYS International Limited ความขัดแย้งใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญา เงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้ FiduLink.com รวมถึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อสรุป ความถูกต้อง หรือการยกเลิกอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของสำนักงานใหญ่ ของ ซูซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด

 

ภาคผนวก 1 - 1 - ก. การไม่ให้บริการสำหรับพลเมืองในเขตอำนาจศาลด้านล่าง (01/01/2023 เวลา 00h00): 

FiduLink.com ไม่สามารถให้บริการใดๆ แก่พลเมืองในเขตอำนาจศาล: อัฟกานิสถาน อิหร่าน เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ซูดาน รายการนี้อาจถูกเพิ่มหรือลบออกจากเขตอำนาจศาลบางแห่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบจาก FiduLink.com  

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01/01/2023 เวลา 00h00 น. 

แปลหน้านี้ ?

ออฟไลน์โปรดรอ
สนับสนุน Live
ออนไลน์!

ตัวแทนออนไลน์

ฟิดูลิงค์

เอกสาร FIDULINK ที่จำเป็น

โปรดป้อนตัวเลขเพื่อดำเนินการต่อ
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปริมาณสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยอดรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การคำนวณขึ้นอยู่กับ:

การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโดเมน

โหลด
โปรดป้อนชื่อโดเมนของสถาบันการเงินใหม่ของคุณ
โปรดยืนยันว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์

การชำระเงินด้วยบัตรธนาคารออนไลน์ fidulink การสร้าง บริษัท ออนไลน์สร้าง บริษัท ออนไลน์ fidulink