ใบอนุญาตประกันภัย

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในการสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตการประกันภัย ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการให้บริการประกันภัยแก่ผู้ใช้ของคุณ

ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในความพยายามที่จะสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตการประกันภัยและ/หรือนายหน้าทางการเงิน ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการให้บริการนายหน้าออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยของตัวแทนแก่ผู้ใช้ของคุณ

ใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในการสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการขายและเป็นตัวแทนของบริษัทหรือประกันเพื่อควบคุมบริการประกันภัยแก่ลูกค้าของคุณ