ใบอนุญาตขนส่งผู้โดยสาร

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในความพยายามที่จะสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตการขนส่งผู้โดยสาร (การขนส่งผู้โดยสารทางถนน) ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร

ใบอนุญาตแท็กซี่

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในความพยายามที่จะสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตสำหรับการขนส่งคนโดยรถแท็กซี่ (Transport Taxis) ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถแท็กซี่

ใบอนุญาตขนส่งสินค้า

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในความพยายามที่จะสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตการขนส่งสินค้าทางถนน (Road Freight Transport) ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการให้บริการขนส่งสินค้า

ใบขับขี่ UBER

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในความพยายามที่จะสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตขนส่งผู้โดยสารด้วยยานพาหนะหรือลีมูซีน (การขนส่งทางถนนของบุคคล) ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร

ใบอนุญาตขนส่งทางอากาศ

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในการสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตการขนส่งสินค้าทางอากาศ (การขนส่งสินค้าทางอากาศ) ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการให้บริการขนส่งทางอากาศสำหรับสินค้า

ใบอนุญาตขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ในความพยายามที่จะสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตการขนส่งบุคคล (การขนส่งทางอากาศของบุคคล) ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

ใบอนุญาตขนส่งสินค้าทางทะเล

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในความพยายามที่จะสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตการขนส่งสินค้าทางทะเล (การขนส่งสินค้าทางทะเล) ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการให้บริการขนส่งสินค้า

ใบอนุญาตขนส่งบุคคลทางน้ำ

FiduLink สนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ในความพยายามที่จะสร้างบริษัทและรับใบอนุญาตการขนส่งบุคคลทางทะเล (การขนส่งบุคคลทางทะเล) ใบอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางทะเล