กฎบัตรผู้ใช้

กฎบัตรชุมชน FiduLink

FIDUลิงค์ฉัน หลักธรรม ๑๐ ประการของกฎบัตร

คุณภาพ ความปลอดภัย การฉ้อโกง: รายการด้านล่างไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่รวมถึงหลักการบางอย่างที่อาจนำไปสู่การระงับ (ชั่วคราว) หรือการปิดใช้งาน (ถาวร) ของบัญชี FIDU ของคุณLINK และบริการ 

 

1 - อย่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผิดกฎหมายกับบริษัทที่สร้างหรือใช้บริการของ FIDULINKด้วย. 

2 - คงความเป็นมืออาชีพและสุภาพในทุกสถานการณ์กับตัวแทน FIDULINK

3 - อย่าให้บุคคลอื่นใช้บัญชี FIDU ของคุณLINK หรือ MY OFFICE เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

4 - อย่าใช้บริการของ FIDULINK สำหรับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่ลงทะเบียนกับบริการ FIDULINK

5 - อย่าเริ่มกิจกรรมของ บริษัท โดยไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการหรือเปิดใช้งานบริการจาก FIDULINK

6 - จัดเตรียมเอกสารทางวิชาชีพหรือส่วนบุคคลทั้งหมดที่ FIDU . ภายใน 48 ชั่วโมงLINK อาจถามคุณ

7 - ต่ออายุบริษัทหรือบริการของคุณอย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นสุดบริการ FIDULINK

8 - ห้ามจัดเตรียมเอกสารที่มีการรีทัชใดๆ ทั้งสิ้น

9 - ไม่เคยเปลี่ยนรายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่ โทรศัพท์ ฯลฯ) โดยไม่แจ้งให้ FIDULINKด้วย.

10 - อย่าใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ FIDULINK.com เพื่อจัดตั้งหรือจัดตั้งภาษี การบริหาร การฉ้อโกงทางการเงิน ฯลฯ